تمامی مطلب وارد شده در دسته "داستان"

حکایت قنبر غلام علی بن ابیطالب…

 حکایت جوان کافری  که عاشق دختر عمویش می شود و عمویش که یکی از روسای قبایل عرب بوده مهر سنگینی برای دخترش تعیین می کند.