کدخبر : 33769 |

فراخوان طرح‌های پژوهشی ـ کاربردی سازمان اوقاف و امور خیریه


سازمان اوقاف و امور خیریه عناوین طرح های تحقیقاتی را اعلام کرد.

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی به تحقیق و پژوهش بپردازد.با توجه به ضرورت انجام طرح و استخراج نتایج پژوهشی در کمترین زمان ممکن، از کلیه محققان و پژوهشگران دعوت می شود تا در این زمینه با سازمان اوقاف همکاری داشته باشند.

عناوین طرح های تحقیقاتی:

1 ـ تدوین پیش نویس سیاستهای تفصیلی وقف جهت ارائه به مقام معظم رهبری و درخواست ابلاغ آن

2 ـ تدوین نظام کاهش تصدی گری برون سپاری فعالیتها و افزایش مشارکت امین و امناء در مدیریت موقوفات کشور به همراه ارائه مدل مطلوب و عملیاتی

3 ـ تبیین فقهی و حقوقی محدوده نظارت حاکمیت بر موقوفات دارای متولی و تبیین وظایف و اختیارات قانونی و نظام رسیدگی به تخلفات و جرائم متولیان، امنا و متصدیان وقف

4 ـ تبیین جایگاه و صلاحیت فقهی و قانونی هیات و شعب تحقیق و تدوین راهکارهایی بمنظور تقویت و ارتقاء آن

5 ـ تدوین روشها، موضوعات و جهت های متنوع برای وقفهای نوین بر اساس اقتضائات روز و شیوه¬های تسهیل گری و جذب واقفان و خیران

6 ـ ساماندهی نیات واقفان(موقوفات موجود) در راستای تحقق اهداف نقشه مهندسی فرهنگی کشور،نقشه جامع علمی کشور و نظام جامع سلامت

7 ـ تبیین ماهیت «وقف بهره ور» و «وقف کارآمد» و تدوین شاخص های آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی موقوفات

8ـ طراحی و تدوین پیوست های اقتصادی و فرهنگی برای بهره وری گونه¬های مختلف موقوفات انتفاعی، مطالعه موردی:10 موقوفه انتفاعی کشور

9ـ طراحی سازوکار، تسهیل گری و هموار سازی سرمایه گذاری در موقوفات جهت افزایش بهره وری موقوفات و ایفای نقش در GDP تولید ناخالص ملی

10 ـ تدوین سند راهبردی مدیریت مراکز درمانی موقوفه و خیریه

11ـ طراحی نظام برنامه و بودجه موقوفات در استانهای تهران، البرز و مرکزی(30 موقوفه) با رویکرد مولد سازی داراییها

12 ـ تدوین استراتژی های برنامه توسعه اکوسیستم و فناوری دانش بنیان در موقوفات کشور

نکات قابل توجه:
ـ موضوعات مرتبط با عناوین فوق نیز پذیرفته می‌شود.

ـ مجری می بایست دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

ـ هر پژوهشگر مي تواند فقط يك طرح پژوهشی پذيرفته شده داشته باشد.

ـ متن طرح پژوهشی می بایست با استفاده از نرم افزار word 2003 يا word 2007 تهیه گردد.

ـ ارائه مستندات مربوط به سوابق پژوهشي و مدرك تحصيلي، پس از پذيرش پرسشنامه طرح الزامي است.

ـ از آنجا که بررسي طرح هاي مربوط به مجرياني كه داراي پيشينه قبلي در اجراي طرحهای پژوهشی مرتبط و يا داراي مقالات چاپ شده در اين زمينه (در مجلات معتبر داخلي و خارجي) هستند، در اولويت مي باشد، لذا ارسال يك نسخه از رزومه ( CV ) به همراه پرسشنامه طرح پژوهشی به اين اداره الزامي است .

از علاقه‌مندان دعوت مي‌شود با مراجعه به سايت سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تهيه و تكميل فرم پرسشنامه طرح پژوهشی، حداكثر تا تاریخ 15/01/1401 اقدام و به یکی از دو طریق پست سفارشی و الکترونیکی ارسال نمايند.

آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، گروه آموزش و پژوهش

تلفن: 64871135

آدرس الکترونیکی

pajoohesh@oghaf.ir

Shamohammadi_m@yahoo.com

مربوطه به : آخرین خبراخبارپایگاهاخبار

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :