RSSتمامی مطلب در : "کم آبی امام زاده احمد نطنز"

دغدغه ای به نام کم آبی در امام زاده احمد بن محسن بن زین العابدین (ع) نطنز

امام زاده احمد بن محسن بن زین العابدین (ع) نطنز هم با شروع فصل گرما چند وقتی می شود که با معضل کم آبی دست و پنجه نرم می کند.