RSSتمامی مطلب در : "چگونه از ورود ویروس کرونا به منزل جلوگیری کنیم؟"

چگونه از ورود ویروس کرونا به منزل جلوگیری کنیم؟

جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، پیشنهادهایی برای ورود و خروج از منزل ارائه می شود که با رعایت آن ها می توانید از ورود این ویروس به منزل خود جلوگیری کنید.