RSSتمامی مطلب در : "پاپ"

تجلیل دختر ایتالیایی از سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دختر ایتالیایی در توئیتی عکس شهید سرلشکر # قاسم_سلیمانی و پاپ را را منشر و نوشت : دستی که کمک می کند مقدس تر از دستی است که نماز می خواند