RSSتمامی مطلب در : "وقف های سال 99 سراسر کشور"

وقف های سال ۹۹ در سراسر کشور

وقف‌هایی که طی ۶ ماهه نخست سال ۹۹ در سراسر کشور به ثبت رسیده است.