RSSتمامی مطلب در : "نام گذاری سال 1399 رهبر انقلاب “جهش تولید” برادر خوانده “رونق تولید”"

“جهش تولید” برادر خوانده “رونق تولید”

اعلان رهبر معظم انقلاب از تحقق یک دهمی شعار سال گذشته در پیام نوروزی گویای فاصله توقع ایشان از مجموعه نظام و مردم در جهت تحقق شعار امسال با واقعیت ها در حوزه تولید است.