RSSتمامی مطلب در : "موزه ملی قرآن"

گشایش موزه ملی قرآن کریم در تهران (۱۳۸۴ش)

موزه قرآن کریم برای نگهداری آثار برجسته و تداوم بخشی به فعالیت های قرآنی با طرج اولیه که توسط احمد مسجد جامعی تهیه شده  بود ، راه اندازی شد که در معماری این مجموعه «هندسه و سازه» نقش اصلی را ایفا می‌کند.