RSSتمامی مطلب در : "مراسم تجلیل و قدردانی از خادمان مدیران اماکن متبرکه"

مراسم تجلیل و قدردانی از خادمان و مدیران اماکن متبرکه

همزمان با پنجمین روز از دهه کرامت آستان مقدس امامزاده پنج تن( ع) لویزان مراسم تجلیل و قدردانی از خادمان و مدیران اماکن متبرکه حوزه شمال غرب و شمیرانات، لواسان و رودبارقصران را برگزار کرد.