RSSتمامی مطلب در : "مدیرکل اوقاف و امورخیریه امامزادگان در شاخصه‌های سطح فرهنگ"

امامزادگان شاخصه اصلی فرهنگی هستند

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اظهار کرد: با توجه به اینکه امامزادگان در شاخصه‌های فرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارند می‌توان با ارتباط مداوم و موثر سطح فرهنگ مطلوبی را کسب نمود.