RSSتمامی مطلب در : "عکس العمل اوقاف در اصلاح قانون ابطال"

اصلاح قانون ابطال ، عکس العمل اوقاف

معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای آماده‌سازی لایحه برای اصلاح تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال، گفت: این اقدام، بازی با حقایق اصیل سنت حسنه «وقف» است.