RSSتمامی مطلب در : "شناسایی نسب امامزده علی اکبر"

نسب امامزاده علی اکبر (ع) چیذر به کدام امام معصوم می‌رسد؟

یکی از سوالات همیشگی زائران امامزاده علی اکبر(ع) چیذر درباره نسب این امامزاده جلیل القدر است.