RSSتمامی مطلب در : "سلیمانی"

تجلیل دختر ایتالیایی از سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دختر ایتالیایی در توئیتی عکس شهید سرلشکر # قاسم_سلیمانی و پاپ را را منشر و نوشت : دستی که کمک می کند مقدس تر از دستی است که نماز می خواند

تقدیر از تصویرگر چهره سردار شهید قاسم سلیمانی

سرلشکر سلامی با اهدای لوح سپاس ، از مهران رحمانی جوان تاکستانی تصویرگر چهره سردار شهید قاسم سلیمانی قدردانی  کرد.