RSSتمامی مطلب در : "سلام بر ابراهیم"

زندگی‌نامه‌ای مختصر درباره شهید بزرگوار و جاویدالاثر «ابراهیم هادی»

سلام بر ابراهیم “، کاری‌ است از موسسه شهید ابراهیم هادی که در قالب زندگی‌نامه‌ای مختصر و با ۶۹ خاطره درباره شهید بزرگوار و جاویدالاثر «ابراهیم هادی» منتشر شده است.