RSSتمامی مطلب در : "زباله گردی"

کودکان کار در روزهای شیوع کرونا

کودکان کار به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند و در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آن‌ها را تهدید می‌شود .