RSSتمامی مطلب در : "رحلت حضرت محمد ص"

شب و روز ۲۸ صفر در آیینه اعمال و زیارت

 ۲۸ ماه صفر مقارن با رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) زیارت حضرت محمد (ص) است . غسل، روزه، دادن صدقه و دعا در حق خود و دیگران از جمله اعمالی است که در این روز سفارش شده است .