RSSتمامی مطلب در : "داور زن – جهش تولید"

اقدامات اداره اوقاف داورزن در سال جهش تولید

در سال جهش تولید کشت محصولات مورد نیاز کشور در اراضی مستعد موقوفه آل احمد داورزن اشتعال‌زایی مستقیم و دائم شش نفر و غیرمستقیم بیش از ۳۰ نفر را به همراه دارد.