RSSتمامی مطلب در : "تمهیدات لازم در بقاع امامزادگان"

تمهیدات لازم در بقاع امامزادگان برای رفاه زائرین اندیشیده شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه درشهرهای مذهبی و بزرگ مانند شهر مقدس قم بقاع امامزادگان پذیرای تعداد زیادی از مسافران هستند گفت: در این میان لازم است هم از ظرفیت این مراکز برای تبیین شعائر مذهبی استفاده کرده و هم تمهیدات لازم برای آسایش و امنیت این عزیزان اندیشیده شود.