RSSتمامی مطلب در : "تعطیلی دو هفته ای کشور برای کنترل شیوع کرونا"

تعطیلی دو هفته ای کشور برای کنترل شیوع کرونا

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعطیلی دو هفته ای کشور برای کنترل شیوع کرونا گفت: شنبه در ستاد ملی در خصوص تعطیلی دو هفته کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.