RSSتمامی مطلب در : "تشخیص کارشناسی کرونا"

متابعت از نظر کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا

مقام معظم رهبری : بنده هیچ پیشنهادی در این باره ارائه نمی‌کنم و تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم اما باید توجه داشت که عبادات و توسل بخصوص در ماه رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای اساسی و حتمی مردم است و مردم در قضایای مهم نیز بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند.