RSSتمامی مطلب در : "بیمارستان شهدای گمنام"

درمان بیماران کرونائی با طب سنتی در بیمارستان شهدای گمنام تهران

تاکیداساتید برجسته طب سنتی کشورمان بر لزوم استفاده از طب ایرانی ــ اسلامی و دستوروزیر محترم بهداشت و درمان بر ضرورت استفاده از طب سنتی در پروتکل‌های درمانی بیماران مبتلا به کرونا