RSSتمامی مطلب در : "بورس"

۲۰برابرشدن قیمت سهام برخی شرکت‌ها در بورس

تازه وارده در بورس از نظر متخصصان و مشاوران ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کرد .

گزارش ویژه : بورس و خصوصی سازی دوم

در حال حاضر بزرگترین نگرانی کارگزاران و مدیران اقتصاد ایران باید این باشد که سرعت رشد شاخص بورس دیگر نمی‌تواند نزولی و متوقف شود چون در آن صورت با خطرتصمیم سهامداران تازه وارد و بی تجربه به فروش و نقد کردن پول خود مواجهه خواهند شد .