RSSتمامی مطلب در : "افطار معابر شهر تهران"

لحظات به یادماندنی از افطار در معابر شهر تهران / لقمه های مهربانی

برای سهیم شدن در افطاری ساده پول زیادی لازم نیست، تنها نیت خیر و قلبی بخشنده نیاز است.