RSSتمامی مطلب در : "استان آذربایجان شرقی"

ضرورت ترویج آموزه‌های رضوی و معارف فاطمی

باید توجه وافری به امامزاده‌ها در راستای ترویج فرهنگ اسلامی داشت زیرا در هر شهر مردم با اعتقادات خاصی به این اماکن مقدس رفت و آمد می‌کنند که باید از این موقعیت استفاده کرد.