RSSتمامی مطلب در : "آزادی ۷ زندانی قم موقوفه شیخان"

آزادی ۷ زندانی در قم از محل عواید موقوفه شیخان

رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم از آزادی هفت نفر از زندانیان از محل عواید موقوفه شیخان خبر داد.