RSSتمامی مطلب در : "آرامش بهاری امامزاده مازندران"

آغاز اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۰۰ امامزاده مازندران

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از آغاز اجرای طرح آرامش بهار در ۳۰۰ بقعه امامزادگان استان خبرداد.