تمامی مطلب وارد شده در دسته "کن"

شرف الشمس مورد تاکید علما و مراجع

اکثر مردم بر این باورند که “شرف الشمس” نگین انگشتری عقیق زرد رنگی می باشد که اشخاصی به نیت افزایش رزق، گشایش در اعمال و یا رفع چشم زخم و بلایا آن را به دست می‌کنند. اما در واقع سنگ نمی باشد. دعای شرف شمس چیست؟ دعای شرف الشمس، منسوب به امام علی (ع) می باشد که در نوزدهمین روز از ماه فروردین با آدابی مخصوص و نقشی رمزگونه آن را پشت عقیق زرد رنگ یا عقیق مایل به زرد حکاکی می‌نمایند.

سیدجمال الدین اسدآبادی پایه گذار بیداری مشرق زمین

سیدجمال‏ الدین اسدآبادی متولد اسدآباد همدان در سال ۱۲۳۲ ش به دستور شیخ انصاری عازم هند شد و به کشورهای عثمانی، مصر، فرانسه، افغانستان، انگلستان، عراق و ایران سفر نمود. به خواسته ناصرالدین شاه قاجار به دربار رفت ولی وقتی ناصرالدین شاه، سیدجمال را برای حکومت خود خطرناک دید، او را به مرز عثمانی تبعید و به دستور سلطان عثمانی مسموم گشت .