تمامی مطلب وارد شده در دسته "حضرت امام سجاد ( ع )"

نیشابور:امامزاده محمد محروق(ع)

زید فرزند امام زین العابدین (ع) دارای 4 فرزند به نام های محمد، یحیی، حسین و عیسی بود که محمد همان امامزاده محمد محروق است که در پی قیامی که ضد خلیفه وقت صورت پذیرفت بشهادت نائل گردید . پیکر او را به آتش کشیدند و خاکستر آن را در محله تلاجرد از محله های […]

به دنبال امان نامه ای کنار پنجره امامزاده قاضی صابر (ع)

ساعت ۲ برگزاری ازمون در دانشگاه الزهرا بود راهم دور نبود و ساعتی هم زودتر رسیدم دنبال جای برای نماز گذاردن می گشتم تا معنی آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب رو به نظاره بنشینم . که تابلوی به طرف امامزاده قاضی صابر را از توی تاکسی دیدم و به دنبال فلش تابلو پیاده […]