تمامی مطلب وارد شده در دسته "حضرت امام حسن عسگری ( ع )"

جرعه ای از سیره امام حسن عسکری(ع)

مسئولیت مداری و دغدغه مندی  ، مسئولیت فقر زدایی مالی ،  مسئولیت فقر زدایی فرهنگی ، تلفیق دین و سیاست از جمله مولفه های مشهود زندگی امام حسن عسگری ع است که با توجه به شرایط سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دوران زندگی پر برکتش مد نظر قرار داده بود .  

ویدئو / امامزاده عقیل (ع) کن

 ویدئو / امامزاده عقیل (ع) کن