تمامی مطلب وارد شده در دسته "دیگر خبرها"

البسه بومی؛نمادهایی درفرهنگ آذربایجان که نیازمند به روزرسانی اند

چه اتفاقی رخ داده که این تنوع و غنای طرح و رنگ در البسه محلی جای خود را به مانتوهای جلو باز و شلوارهای جین پاره پاره ای داده ؟