کدخبر : 32450 |

آقا سید رضا دربنــدی که بود؟


عالم ربانی و عارف دلسوختــه،حجت الاسلام آقا سیّد رضا دربنـدی یکی از صالحین معاصر بود،معظــم له در طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس از محضر آیت اللَّه شیخ آقـا بزرگ ساوجی که یکـی از اولیـــای خدا و ســـالکین الی اللَّه بـوده و در تهران می زیسته بهـره های وافــری برده

بقاع خبر: عالم ربانی و عارف دلسوختــه،حجت الاسلام آقا سیّد رضا دربنـدی یکی از صالحین معاصر بود،معظــم له در طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس از محضر آیت اللَّه شیخ آقـا بزرگ ساوجی که یکـی از اولیـــای خدا و ســـالکین الی اللَّه بـوده و در تهران می زیسته بهـره های وافــری برده و عمـر خود را در راه خدمــت
به خلق صـرف نموده و انگیـــزه ای جز رضایت خداوند متعال در گفتار و کردارش نداشت. او به تمام معنـا اســوه تقـــوا و معلـــم اخلــاق بود.
مجالست با ایشان انسان را به یــاد خــداونـــد متعـــال می انــــداخت، مــرحـــوم سیــــد رضـــا دربنـــدی از روحانیونی بود که اهتمام بسیـار به تربیت جوانان داشت.
حاج شیـخ علی اصغر کرباسچیان که مبدع رساله علمیه به شکل نوین و امـــروزی است آن چنـــان با ایـن استاد انـــس یافتـه بود که بعـــدها وصی او شد. علمــــای بزرگ تهــران خاطـــــرات بسیـاری را از درجـ؛ــات توحید و معنـویت و شیــوه تربیتی جوانـان ایشـــان در منـــابـــر نقــــل می نمایند.

مزار او امـــروز زیارتگـــاه اهــــل مــعــــرفـــت اســـــت.

مربوطه به : أماكن مذهبيفرهنگیاجتماعیادبیات و نشرسیر و سفرمعارفدین و اندیشهفضای مجازیعرفااخبارپایگاهاخباربقاع متبرکهاخبارآخرین عناوین

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :