کدخبر : 31261 |

دشمنی دیروز آمریکا و طالبان و رفتارهای دوگانه امروز


طالبان مشکل اصولی با نظام آمریکا نداشته و ندارد . مدل مذاکرات نماینده ویژه آمریکا با طالبان گویای تمایل جدی آمریکا برای واگذاری کشور به این گروه بود . آمریکا به دنبال استحاله طالبان طی یک دوره مشخص است تا توسط آنان سیاست های خود را اجرا کند که در این صورت چالش های در روابط طالبان با ایران بروز خواهد نمود .

به گزارش بقاع خبر ؛ آمریکا بعد 20 سال اشغال و جنایت های بیشمار مجبور به ترک افغانستان شد و ویرانه ای را از خود به جای گذاشت . تلاش آمریکا برای جایگزینی طالبان به جای دولت اشرف غنی و تخریب های گسترده در مناطق در اختیار آمریکائی ها و فرودگاه کابل رفتار دوگانه ای از آمریکا  را به نمایش می گذارد . طرح دو پرسش و پاسخ بدان تبین کننده این مهم است .

.  1- آیا استقرار طالبان، بخشی از برنامه آمریکا برای آینده افغانستان است؟

مدل مذاکرات نماینده ویژه آمریکا با طالبان، از ابتدا گویای تمایل جدی آمریکا برای واگذاری کشور به این گروه بود؛ به رغم این که در میزان مشارکت سایرین و یا شکل دولت طالبان ملاحظاتی از سوی واشنگتن مطرح می شد، ولی تحویل حاکمیت به طالبان از سوی آمریکا، بدون آن که ابزارهای لازم حاکمیت را در اختیار داشته باشد، جزو برنامه های آمریکا در منطقه بود.

2- چه ارتباطاتی بین طالبان و آمریکا وجود دارد؟

طالبان مشکل اصولی با نظام آمریکا نداشته و ندارد. مشکل اساسی این گروه با آمریکا، موضوع قدرت سیاسی و حاکمیت بر سرزمین و جغرافیای افغانستان بوده و هست. ارتباط کنونی طالبان با ایالات متحده، مبتنی بر منافع طرفینی بوده و در نهایت، آمریکا به دنبال استحاله طالبان طی یک دوره مشخص و طالبان درپی ارتباط سیاسی و اقتصادی با آمریکا به منظور رفع تحریم ها، خروج از فهرست سیاه، کسب جایگاه و مشروعیت بین المللی و در نهایت بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری و یا جذب کمک های اقتصادی آن کشور برای حکمرانی است.

بدیهی است ؛ تبدیل شدن طالبان به مهره ای برای آمریکائی ها که بعید به نظر می رسد ؛ چالش های را در روابط ایران و طالبان ایجاد خواهد نمود که سابقه تلاش های موثر ایران در عراق نافی موفقیت آمریکا در نیل به این هدف می باشد .

مربوطه به : اجتماعیاخبارآخرین خبراخبارپایگاهاخبار

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :