بقاع خبر: در پایگاه فقه و احکام مقام معظم رهبری در راستای انتشار احکام و استفتائات از رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسخ سه استفتاء از معظم له  مبنی بر «معیارهای نامزدهای اصلح» چنین منتشر شده:

معیارهای نامزد اصلح

سؤال: به نظر معظم‌له معیارهای نامزد اصلح چه مواردی است؟

پاسخ: با وجود شرایط قانونی، اهم معیارهای نامزد اصلح به شرح زیر است:

تدین

تعهد و خوشنامی

وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن

عزم، اراده و نفوذناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح

دارای برنامه و کفایت لازم

مرعوب نشدن در مقابل دشمنان

ساده‌زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافی‌گری

مردمی و آشنا به درد مردم؛ خدمتگزاری؛

اعتقاد واقعی به راه امام راحل رحمه الله علیه؛

تقید به مسائل اخلاقی نظیر پرهیز از معامله‌گری، رشوه و توصیه‌پذیری و توجه به منافع طبقات محروم جامعه؛

تثبیت مواضع عزت‌آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام؛

پرهیز از اصراف یا هزینه از بیت‌المال یا اموال شبهه‌ناک در تبلیغات و غیر آن؛

پرهیز از طرح اموری که در اختیار آنها نیست؛

شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم و پرداختن به آنها.