کدخبر : 19178 |

ثبت وقف جدید با نیت آموزش قرآن وتحقیق دانشجویان در اوقاف شرق و جنوب تهران


یک وقف جدید با نیات برپایی محافل انس با قرآن و آموزش قرآن در بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم و تحقیق دانشجویان در اداره اوقاف و امور خیریه شرق و جنوب تهران ثبت شد.

به گزارش بقاع نیوز، مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شرق و جنوب تهران گفت:این وقف جدید با نیات برپایی محافل انس با قرآن و آموزش قرآن در بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم و تحقیق دانشجویان  صورت گرفته است.

وی افزود: این وقف جدید در اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه ۳ با نیات برپایی محافل انس با قرآن و آمورش قرآن در بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم و تحقیق و پژوهش و علم و فناوری دانشجویان به ثبت رسیده است.

 

 

مسئول فرهنگی اوقاف شرق و جنوب تهران تصریح کرد: واقف این اقدام خیر خانم سلمانیان است.

مربوطه به : اخبارپایگاهاخبار وقفاخبار

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :