کدخبر : 12313 |

بقعه امامزاده شاه پسر مرد،بر فراز کوه اسود


حضرت امام زاده شاه محمد فیروز معروف به شاه پسر مرد (ع) مدفون در قله ی کوه اسود بوشکان و در نزدیکی روستایی مزیّن به نام مبارک ایشان مسمّی به روستای “شاه پسر مرد ” است .

آنچه از کتاب ” جدّالا نساب ” و طومار امیر تیمور گورکانی طاب الثراه و اخبار و اسناد معتبره از حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام بنظر رسیده و ملاحظه گردیده آن است که چون خلفای عباسی علیهم لعنت والعذاب دا ئماً به اولاد و احفاد حضرت علی بن ابی طالب (ع) خصومت و دشمنی علنی داشتند و در مدت پانصد سال و اندی خلافت و زمامداری خود همواره با آل ابوتراب در جنگ و جدال بودند ؛ بعد از شهادت حضرت ثامن الِِئمّه، علی بن موسی الّرضا (ع) ، امام هشتم شیعیان جهان ، کلیه ی امام زادگان به معیّت و یاری محبان و مخلصان و شیعیان خود با کاروان های متعدّد و در زمان های مختلف جهت مقابله و مقاتله با دشمنان اسلام و ریشه کن کردن ظلم و بیداد گری سلسله ی منفور عباسیان جور پیشه و توسعه و گسترش مذهب تشیّع رو به ولایات عجم (ایران) نهادند و از فشار ظلم و ستم آن قوم غدّار هر یک در قسمتی به دست این دشمنان اسلام گرفتار و شهید شدند .

اینک می پردازیم به انتساب طیّبه ی حضرت امام زاده شاه محمد فیروز معروف به شاه پسر مرد (ع) ؛ توضیح این که سلاله و تبار جلیله ی این بزرگوار به هشت واسطه به حضرت امام زین العابدین (ع) منتهی و مختوم می گردد که اسامی خود واجداد طاهرینش و محل مدفون و مزار هر کدام چنین است : حضرت امام زاده شاه محمد فیروز (ع) معروف به شاه پسر مرد مدفون به ارض بوشکان پشت کوه در روستا ی شاه پسر مرد در قله ی کوه اسود (سیاه) ۱- ابن امام زاده شاه نور الدین مدفون به ارض پشت کوه دشتی بوشکان ۲- ابن امام زاده شاه نور الّله مدفون به ناحیه ی دشتستان ( حدس تایپیست این سطور این است ؛ شاید این امام زاده نورالله همان بزرگواری با شد که در کنار روستای سیاه منصور سفلی از توابع شهر وحدتیه ، منطقه ی سعد آباد ، دشتستان موسوم به آقا نور و خواهرش بی بی حورمدفون و زیارتگاه مشتاقان است ) ۳- ابن امام زاده شاه علی اکبر مدفون به ناحیه ی بندر بوشهر ، ۴- ابن امام زاده شاه ابوالقاسم مدفون به ناحیه بندر بوشهر ، ۵- ابن امام زاده شاه مرتضی مدفون به بندر عباس ، ۶- ابن امام زاده شاه مطهر به ناحیه ی دماوند ۷- ابن امام زاده شاه نظام الدّین مدفون به ناحیه ی فیروزآباد فارس ۸- ابن امام زاده ” شاهزاده حسین الاصغر مدفون در گردنه ی کوه اردلان نیشابور ابن حضرت امام علی ، زین العا بدین علیه السّلام .

شرح حال آن بزرگوار این است که در زمان خلافت ابو احمد عبد الله ( المستعصم باالله ) آخرین خلیفه ی عباسی ، آن امام زاده ، شاه محمد فیروز معروف به شاه پسر مرد به اتفاق چند تن از برادران و بنی اعمام خود که بالغ بر شصت نفر بودند از راه دریا و خلیخ فارس ، سپس طی مسافت و عبور از رود خانه ها و جبا ل و شهر ها و قُرا و قصبات در بین راه به ناحیه ی پشت کوه دشتی رسیدند ؛ چون قصد عزیمت به طوس را داشتند ؛ جاسوسان و حاکمان سفّاک عباسی که از طرف خلیفه وقت جهت امنیّت طرق و شوارع -به زعم خودشان- همواره با لشکر مجهّز خود در دژها و قلآع ناحیه ی دشتستان متمرکز بودند ؛ وکاروان امام زاده ها چون از اوضاع منطقه آگاهی نداشتند در بیم و هراس بودند که مبادا غافلگیر چنگال بی رحمانه ی دشمن واقع شوند ؛ در این موقع از جانب خلیفه عبا سی فرماندهی ناحیه ی دشتستان و بنادر جنوب به ” مهلب ابن خرنمیه ” که شخصی سفّاک و بی رحم بود واگذار شده و ناحیه پشت کوه دشتی در آن هنگام به مذاهب مختلف معتقد بودند ؛ یکی از دشمنان آل ابوتراب به نام رُبیعه ورود امام زاده ها را به ناحیه ی پشت کوه دشتی به جیوش عباسی اطلاع داد ؛ مهلب بن خرنمیه با لشکر خود به کاروان امام زاده ها شبیخون زد ؛ چون لشکر دشمن بسیار و عده ی ایشان قلیل بود ، پس از محاربه و مجادله ی بسیار تاب مقاومت نیاورده و به کوه پایه های مجاور جبا ل دوچنگ و جبال پیلجی و جبال اسود متواری گشته و دشمن خصم بی امان در تعاقب ، تا هر یکی را در محلی بیابند و به شهادت برسانند ؛ازجمله حضرت امام زاده شاه محمد فیروز معروف به شاه پسر مرد که در کوه سیاه به وسیله ی ابلق سواران کوفی به درجه ی رفیع شهادت نا ئل گردید.

پس از خروج لشکر دشمن از محل جدال ، مؤمنین و مسلمین منطقه ، جسد مبارک آن حضرت را در محل شهادتش در منطقه ی بوشکان بر روی همان قله ی کوه سیاه به خاک سپردند . در نبرد و شبیخون پشتکوه دشتی تعداد هجده تن از کاروان امام زاده ها به شهادت رسید که مرقد مطهر بعضی معلوم و آشکار است و برخی هنوز نامعلوم و زیر خاک پنهان است . مرقد مطهر امام زاده شاه محمدفیروز تا زمانی نامعلوم بود تا این که در زمان ایلخان سلطان محمود غازان خان ابن تولیخان ابن اباقاخان ابن ارغون خان ابن هلاکوخان ابن چنگیز خان ( تموچین) مغولی به هنگام عزیمت به بنادر جنوبی و ناحیه ی دشتستان چون به مذهب تشیّع گراییده بود و نسبت به ائمّه ی هدا علیهم السّلام و اولاد و احفاد آن ها محبت زاید الوصفی داشت به حاکم خود بویرخان دستور داد تا برگرد مقبره ی سنگی امام زاده شاه محمد فیروز (ع) بقعه و بارگاهی ساخته شود که دستور ملوکانه به وسیله ی حاکم خود اجرا گردیده و به سبک و سلیقه ی معماران مغولی بر روی مزار کثیرالانوار آن حضرت بقعه و بارگاهی ساخته شد که تا هنوز زیارتگاه اهالی آن سامان است و چون بی نهایت به ائمّه ی علیهم السّلام معتقد بود و گرایش ایمانی داشت ؛ سیورغالی و موقوفاتی جهت مصارف زائرین و عابرین آن حضرت در منطقه ی بوشکان و قراء مجاور مقرر داشت که ذکر و قید آن سیور غا ل وموقوفات در این شجره نامه امکان پذیر نیست و آن قطعات املاک سیور غالی و موقوفه بر لوح سنگی بر روی مرقد مطهرش نصب شده بود ، آن موقوفات و سیور غالات مقرره و معیّنه را با تعدیه و حدود بر روی آن لوح سنگی حکّا کی و منقوش نمود که برای همیشه واضح و روشن و بر قرار باشد ؛ پس از گذشت زمان متمادی از طرف ظالمان و حاکمان شقی و خوانین و کلانتران ستمگر جهت انتفاع خود دستور دادند تا آن لوح حکاکی شده سیور غالی که بر روی مرقد مطهرش نصب بود شبانه ربوده و آن را شکسته و قطعه قطعه نموده و خطوط املاک سیور غالی و موقوفات را بر آن لوح زدوده و محو کردند ؛ پس از کشف و ثبوت این حرکت غیر انسانی قطعات آن لوح سنگی به وسیله ی زا ئرین منطقه جمع آوری شده وآن را در جوار بقعه ی متبرکه آن حضرت در زیر خاک پنهان کردند .

علت آن که آن حضرت به شاه پسر مرد ملقب گردیده چه بوده است ؟ علت آن بود که وقتی آن حضرت به اتفاق چند نفر از همراهان در دست دشمن اسیر شدند و به حضور فرمانده لشکر آورده شدند ضمن معرفی و جویای نام ایشان ، حضرت شاه محمد فیروز امتناع ورزیده و از گفتن نام خود سر سخت گردید ، نگهبا نان و افسران سپاه اظهار داشتند که ایشان بچه است از کشتن او صرف نظر فرمایید ؛ چون تشخیص نمی دهد والاّ از گفتن نام خویش خود داری نمی کرد ! فرمانده سپاه متغیر شد و با عصبانیت گفت شما می خواهید از این ” شاه پسر مرد ” دفاع کنید ؛ و فوراً دستور داد جلاّ د سر آن را از تن جدا کرد و آن حضرت به ” شاه پسر مرد ” مشهور گردید . وی دارای اولاد و اعقاب نمی باشد .

حضرت امام زاده شاه محمد فیروز دارای کرامات عدیده می باشد و چون آقایان مشهدی حسین زارعی و آقای سلیمان پرداسی فرزند مرحوم خلیفه مرتضی خادم آن بزرگوار بوده از روی خلوص نیّت و آن گرایش ایمانی قبول این زحمت کرده و با حساسیت فوق العاده سلاله و تبار انتسابی آن بزرگوار را معین داشته و مشخص گردیده که آن حضرت از اولاد و احفاد شاهزاده حسین الاصغر ابن امام علی زین العابدین علیه السّلام است .

انتهای پیام/
۳۱۷

۳۲۴

۳۲۵

مربوطه به : معرفی بقاع متبرکه ایران اسلامیآخرین عناوین

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :