کدخبر : 1105 |

گفت‌وگو كامل‌ترين استراتژيك برای نيل به اهداف متعالی است


خراسان جنوبی/گروه خبرهای دریافتی

گفت‌وگو كامل‌ترين استراتژيك برای نيل به اهداف متعالی است
پایگاه امامزادگان(بقاع نیوز):مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی از گفت‌وگو به‌عنوان يكی از كامل‌ترين و مؤثرترين شيوه‌های تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط يادكرد و گفت: گفت‌وگو كامل‌ترين استراتژيك برای نيل به اهداف متعالی است.

محمود كلاشی، مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی با اشاره به فرارسيدن 27 ارديبهشت‌ماه روز ارتباطات و روابط عمومي در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه خراسان جنوبی در پاسخ به اين سؤال كه جايگاه روابط عمومی‌ها و ارتباطات از ديدگاه قرآن چيست؟ گفت: انسان اگر بخواهد كه كالا و متاع خود را در سطح وسيعی به فروش برساند بايد آن را به‌خوبی معرفی كرده و مزايا و محاسن آن‌ را برشمرد.
وی تصريح كرد: اگر فردی بخواهد برای نفوذ در ديگران و يا انتقال تجربيات، نظريات و عقايد خويش بر عده‌ای موفق باشد، ناگزير است كه خود و آن عقايد را از جهات مختلف و حوزه‌های گوناگون معرفی كند.
مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی اذعان كرد: خداوند متعال برای معرفی و شناساندن خود به ما از دريچه‌های مختلف و از زوايا و با تعابير گوناگونی وارد می‌شود و ويژگی‌های خويش را برمی‌شمرد تا بلكه مخاطب خود (انسان و مخلوقات) توجه كرده و مقصود را دريابند.
كلاشی ادامه داد: از جمله ظرافت‌های اين نوع معرفی آن است كه گاهی به‌طور مستقيم و بعضاً به‌طور غيرمستقيم، به‌صورت مفرد و جمع با تعابيری بسيار پرجاذبه و محكم خداوند خود را معرفی می‌كند.
وی پيرامون هدف از گفت‌وگو و برقراری ارتباطات از ديدگاه قرآن تصريح كرد: خداوند متعال، هدفش از برقراری ارتباطات و انجام گفت‌وگو به معنی عام در قرآن همانا سعادت، كمال و رستگاری مخاطبان خود است كه به ابليس امر كرد كه بر آدم سجده كند‌، اما او خودداری نموده و تكبر و كفران ورزيد يعنی شيطان نخواست و درك نكرد كه در سايه پيروی از خداوند و نوع ارتباطی كه ميان او و خداوند برقرار شده بود (با بيش از ۶۰۰۰ سال سابقه عبادت) به سعادت و كمال و رستگاری برسد.
مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی با بيان اينكه برای شيطان لفظ بهشت و جهنم شايد آنقدرها كه برای انسان مطرح و مهم است‌، با اهميت نبوده، اظهاركرد: شيطان خود از جايگاه و مرتبه مناسبی برخودار بوده اما انسان مسلمان كه در روی كره زمين زندگی می‌كند برايش بسيار اهميت دارد كه عاقبت بخير شده و دست آخر با رستگاری و آمرزش الهی از دنيا برود.
كلاشی گفت: در آيات مختلف، برای اينكه انسان سوق داده شود به سمت و سوی آن فلاح و سعادت، موضوع بهشت و امكانات موجود در آن مطرح را می‌كند.
وی پيرامون ويژگی‌های مديران روابط عمومی‌ها از ديدگاه اسلام چيست؟ افزود: قرآن‌كريم در سوره مباركه «آل عمران» آيه شريفه ۲۰۰ ضمن دعوت امت به برقراری رابطه اجتماعی، داشتن شكيبايی و در پيش گرفتن تقوای الهی را برای رسيدن به رستگاری و فلاح مورد تأكيد قرار داده است.
مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی با اشاره به اينكه علاوه بر آيات نورانی قرآن كريم سيره عملی و نظری پيامبر اعظم(ص) سرتاسر مردم‌داری، مردم‌ياری و تكريم ارباب رجوع است، ادامه داد: فرامين حكومتی و سيره عملی امام علی(ع) نيز مبين و گواه خوبی بر اهميت بخشيدن به مباحث روابط عمومی است كه در همين موضوع امام علی(ع) در فرمان مشهور خود خطاب به مالك اشتر درباره اهميت به افكار عمومی می‌فرمايند: تكيه‌گاه دين، اجتماع مسلمانان و نيروی ذخيره برای دشمنان تنها توده مردم (افكار عمومی) هستند پس گوش تو به سوی افكار عمومی و گرايش تو به جانب آنان باشد.
كلاشی اذعان‌كرد: در اين ارتباط ده‌ها و صدها موارد از اين دست در فرهنگ اسلامی از جمله نكات ارزنده در مبحث روابط عمومی هستند كه متوليان امر روابط عمومی در كشور ما به‌ويژه در دستگاه‌های فرهنگی بايد به تدوين و تأليف آن اهتمام جدی و زنده كه جايگاه روابط عمومی در اسلام را می‌توان شناخت و بايد گفت مگر نه آن است كه روابط عمومی علم و هنر ارتباط انسان‌ها با يكديگر تكريم ارباب رجوع، آگاهی از نظرات ديگران، علم نفوذ در دل‌ها، مشاوره با مخاطبان اطلاع‌رسانی چه تسهيل كنند يك بستر ارتباطی دو سويه و سالم با مخاطبان و مواردی اين چنين است كه با نگاهی حتی ظاهری در سيره انبياء الهی به‌ويژه پيامبر اعظم(ص) و ائمه معصومين در می‌يابيم كه تمامی اين موارد حتی با دقت و هنرمندی بيشتری در تعاليم الهی و سيره آن بزرگواران ساری و جاری بوده است و پيش از آنكه روابط عمومی به شكل امروزی توسط انديشمندان غربی بنيان گذاشته و مصادره به مطلوب شود اسلام در اين زمينه پيشرو و پيشتاز بوده است .
وی پيرامون رسالت‌های يك روابط عمومی گفت: قرن حاضر را علاوه برآنكه قرن تسخير فضا، اتم، كامپيوتر، ليزر و غيره ناميده‌اند، به عنوان عصر ارتباطات نيز نامگذاری شده است كه شبيه دهكده جهانی می‌ماند كه در اين ارتباطات انسان‌ها به هم نزديك و افكار و اعمال انسان‌ها و جمعيت‌ها از ديد و نظر يكديگر پنهان نيست كه تبادل افكار و اطلاعات و دانش‌ها و هنرها و تبليغات در حجم و سرعت گيج‌كننده‌ای در جريان است.
مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی خاطرنشان كرد: ماشينی شدن زندگی، افزايش جمعيت، تقسيم كار و مشاغل، تخصصی شدن فعاليت‌ها، تنوع امكانات بهره‌وری، برتری‌جويی‌ها، ترويج شيوه‌های رقابتی و مقايسه‌ای، رفاه طلبی‌ها، خستگی‌ها، كم‌حوصلگی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و تنوع طلبی‌ها باعث شده است تا جمعيت‌های انسانی در حالی كه از لحاظ فيزيكی و زيستی به يكديگر نزديكتر شده‌اند از نظر عاطفی، اخلاقی و ذهنی دور از هم منزوی، خودخواه و ناهمگون و پراكنده شود و اكثر مردم سر در گريبان خويش و در پی منافع خود رهرو راه خودشان هستند.
وی ادامه داد: اينجا است كه اهميت نقش روابط عمومی نمايان می‌گردد؛ نقشی كه مبتنی برداشتن حجاب غربت و بيگانگی و افشاندن عطر خوش آشنايی است و روابط عمومی، می‌توانند پل ارتباط بين افراد جامعه و سازمان‌ها باشند، البته پل‌هايی كه اگر مستحكم نباشند يقيناً از بهره ذهنی لازم و كارآيی برخوردار نخواهند بود و روابط عمومی با مجموعه‌ای از ابزار و مصالح بی‌جان و سخت و سفت و ساده موجود در طبيعت سروكار ندارند بلكه حوزه و حيطه عمل او احساسات و عاطفه‌ها و در يك كلام افكار عمومی است و اين خود اوج اهميت جايگاه و مراتب روابط عمومی را می‌رساند كه به عنوان فن و هنر برقراری ارتباط به منظور تأثيرگذاری برجامعه و دريافت تصوير واقعی از افكار عمومی به منظور لحاظ كردن اين نگرش و تصورات در اداره بهتر سازمان تلقی می‌شود.
مسئول روابط عمومی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی گفت: هر سازمانی كه در پی موفقيت خويش و رضايت مخالفان خود باشد بی‌نياز از روابط عمومی نيست بی شك حاصل يك روابط عمومی موفق برای فرد و يا سازمان شهرت، رضايتمندی و اعتبار را در پی‌خواهد داشت كه در جوامع و سازمان‌های برخوردار از روابط عمومی قوی و مؤثر يا آشكار شدن نقاط قوت و ضعف سازمان پويايی، كارآمدی و توسعه پايدار شكل خواهد گرفت.
كلاشی در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه سال 1391 با نام «حمايت از توليد ملی كار و سرمايه ايرانی» نام‌گذاری شده است مديران روابط عمومی در اين راستا چه نقشی دارند؟ يادآورشد: در شرايطی كه فشارهای بين‌المللی و تحريم‌ها و سخت‌گيری‌ها برای كشور افزايش يافته ضروری است تا از لحاظ عمومی، ترجيح توليدات داخلی و ملی نسبت به محصولات خارجی از طريق رسانه‌ها و نهادهای فعال در اين عرصه از جمله روابط عمومی‌ها برای مردم فرهنگ‌سازی شود و بايد اين واقعيت را بپذيريم كه توليد و مصرف محصولات ملی علاوه بر صرفه‌جويی ارزی، غرور ملی را نيز به همراه دارد.

مربوطه به : اخبار

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :