کدخبر : 1021 |

آخر سال چرتکه بیاندازیم ضرر نکرده باشیم


آخر سال چرتکه بیاندازیم ضرر نکرده باشیم

n00090982-b1پایگاه امامزادگان(بقاع نیوز) در آخر سال حساب و کتاب نفس مهمترین حساب و کتاب است.

هر كه به محاسبه نفْس خود پردازد به عيبهايش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد و گناهان را جبران كند و عيبها را برطرف سازد .

جایگاه محاسبه را در کلام امام على عليه السلام ببینیم:

هر كه به محاسبه نفْس خود پردازد به عيبهايش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد و گناهان را جبران كند و عيبها را برطرف سازد .

امام على عليه السلام : ثمره محاسبه، اصلاح نفْس است.

امام على عليه السلام : هركه به حساب نفس خود برسد سود برد، و هر كس از آن غافل ماند زيان كند، و هر كس بترسد ايمن ماند .

امام على عليه السلام : به حساب نفْس خود برسيد، تا از تهديدهاى خدا در امان مانيد و به نويدهاى او دست يابيد .

امام على عليه السلام : هركه نفس خود را حسابرسى كند نيكبخت شود .

مربوطه به : اخبار

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :