پاسخگویی انلاین شجره نامه

السلام علیک یا اهل بیت النبوه

نظر  به اهمیت  معرفی امامزادگان از نظر شجره  و به منظور  جلوگیری از هر  گونه خرافه

و هجمه وهابیت به ساحت ارزشهای شیعی،گروه پژوهش انساب بقاع نیوز آماده  همکاری

مستند و معتبر در معرفی انساب امامزادگان بصورت انلاین در تلگرام می باشد.

 جهت  برقراری ارتباط با گروه پژوهش انساب می توانید

تقاضای خود را به همراه کلیه اطلاعات،مستندات موجود و آدرس دقیق به ایمیل Boghair@gmail.com ارسال نمایید.

<