RSSتمامی مطلب در : "هنرمندان استان مرکزی"

هنرمندان استان مرکزی در بازسازی عتبات عالیات مشارکت می‌کنند

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: هنرمندان استان مرکزی در بازسازی عتبات عالیات مشارکت می‌کنند