Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

RSSتمامی مطلب در : "هزینه کرد نزورات مردم در امامزاده ها"

روش جدید هزینه‌کرد درآمد بقاع متبرکه

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: از ابتدای ماه ربیع‌الاول هیات امنای بقاع متبرکه می‌توانند بر اساس برنامه جدید درآمد و بودجه هر بقعه را هزینه کنند.