Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

RSSتمامی مطلب در : "نماز شب بهترین مرکب برای رسیدن به معبود"

بهترین مرکب برای رسیدن به معبود

در روایتی نورانی از امام حسن عسکری(ع) آمده است: “همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب(شب زنده داری) نمی‌توان به آن دست یافت.”