Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

RSSتمامی مطلب در : "قدس"

قدس ، مظهر استقامت و مقاومت خواهیم آمد .

قدس قبله گاه اول مسلمین سال هاست با توطئه استکبار در چنگال رژیم صهیونیستی اسیر است ودیری نخواهد پائید که بدست فرزندانش آزاد خواهد شد . انشاالله .

حضور روزه داران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین +تصویر

مردم روزه دار ایران باردیگربا حضور پرشورشان درمراسم راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، برگ سبز دیگری را در کارنامه خود رقم زدند