oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun oruspu cocugu link niye siliyosun fuck google fuck google

RSSتمامی مطلب در : "صیانت زمین خواری موقوفه"

تشکیل هیات صیانت از اراضی برای جلوگیری از زمین خواری املاک موقوفه

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه های اجرایی کشور باعث شده است تا برخی از سازمان ها، املاک موقوفه را جزو دارایی های خود تلقی کنند، گفت: « ورود به هر دلیلی که باشد عرفا و شرعا و قانونی جایز نیست.»