Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

RSSتمامی مطلب در : "خفر امامزاده احمد ابراهیمی"

حکایت تولیتی که با دست خالی برای آبادی آستان امامزاده احمد (ع) خفر پیش قدم شد

آستان امامزاده احمد (ع) در روستای خفر با سالها تلاش یک تولیت دلسوز آباد شده است. روستای خفر اکنون صفایی یافته و به مقصد بسیاری از همشهریان و مردم ایران تبدیل شده است.