porno izle - mp3 indir - mp3 indir - mp3 indir -

تمامی مطلب وارد شده در دسته "هنرمندان"

آیا می دانید، طرح روی شال انوشه انصاری در مراسم اسکار چیست؟

نقشه هوایی مشهد، طرح روی شال انوشه انصاری در مراسم اسکار

آثار ششمین جشنواره مد و لباس فجر را آنلاین ببینید

امکان بازدید آنلاین از ششمین جشنواره مد و لباس فجر فراهم شده است.

عدم همسویی دیدگاه طراح و تولید کننده /بی توجه ای به سلیقه مخاطب عام

تولیدکنندگان بیش از هر چیز به فروش بیشتر و تولید ارزان‌تر فکر می‌کنند و طراحان هم در پی تناسب و زیبایی هستند و سلیقه مخاطب عام را در نظر نمی‌گیرند در حالی که خوب است این دو هم‌راستا شوند.