Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

تمامی مطلب وارد شده در دسته "معرفی بقاع متبرکه ایران اسلامی"

امام زاده فضل بن علی (ع) لواسانات

وی از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است .بقعه آن حضرت در روستای ناران (نارون)در پنج کيلومتری گلندوک در منطقه ای کوهستانی واقع شده است .بنای اصلی بقعه مربع شکل و با مساحت حدود 100 متر مربع در فضايی به مساحت 2500 متر مربع قرار دارد و کاملا بازسازی شده است .درب جنوبی و قديمی […]

امام زاده محمد باقر (ع) لواسانات

بقعه متبرکه امامزاده محمد باقر (ع) اين امامزاده بزرگوار از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است .بقعه ايشان در جنوب و در بالاترين نقطه روستای رودک رود بار قصران در 20 کيلومتری فشم در دامنه منطقه کوهستانی واقع شده است . قدمت اوليه بنای بقعه مزبور به قرن پنجم و ششم هجری باز می گردد […]

ویدئو / امام زاده یحیی و محمد (ع) تهران

ویدئو / امام زاده یحیی و محمد (ع) تهران