porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE

تمامی مطلب وارد شده در دسته "اخبار وقف"

هیچ پروژه بر زمین‌مانده‌ای با فرهنگ‌‌سازی اوراق وقف در کشور نمی‌ماند

به اعتقاد رئیس ستاد نماز جمعه تهران در صورت فرهنگ‌‌سازی اوراق وقف دیگر هیچ پروژه بر زمین‌مانده‌ای در کشور باقی نمی ماند.

وقف 3 میلیارد ریالی در محمودآباد به ثبت رسید

رئیس اوقاف محمودآباد از وقف دو واحد مسکونی با نیت مصارف عمومی حوزه علمیه خبر داد.