کدخبر : 18555 |

تودیع و معارفه در استان کهگیلویه و بویراحمد


ذیحسابان قدیم و جدید اوقاف وامورخیریه استان تودیع و معارفه شدند

به گزارش بقاع نیوز (نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخریریه استان کهگیلویه وبویراحمد):صبح یک شنبه ذیحسابان قدیم و جدید اوقاف استان با حضور مدیرکل اوقاف و رئیس خزانه استان و اعضای ستاد اداره کل اوقاف در دفتر مدیرکل تودیع و معارفه شد
در این مراسم در ابتدا آرام رئیس خزانه استان با تبریک عید سعید فطر به حضارگفت:  پست ذیحسابی یکی از حساس ترین پست های حوزه مالی است که  توسط چندین دستگاه نظارتی  رصد و کنترل می شود.
آرام در ادامه ضمن تشکر از  زحمات جناب اقای مهرداد علمداری ذیحساب قبلی اقای زبیر قلم فرسا را به شرکت کنند گان در جلسه معرفی کردند.
در ادامه جلسه مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان کهگیلویه وبویراحمد ضمن تشکر وقدردانی از رئیس خزانه استان و ذی حسابان در ادارات کل استان گفت:بحث مالی درای حساسیت زیادی برای همه دستگاه ها است و اوقاف وامورخیریه استان از این قاعده مستثنی نیست.
وی در ادامه افزود:اموال و پول از عوامل وسوسه انگیز و در صورتی که کارگشا است اما دارای آلودگی های نیز هست که هم ذی حسابان و هم امورمالی باید دارای هوش و قدرت بازدارنده باشند
جنتی پور با تشکر از زحمات اقای علمداری ذیحساب قبلی و اشاره به هوش و مشاوره وی در بحث مالی گفت:دستگاه اوقاف استان یک دستگاه کوچک ولی با برنامه های متنوع فرهنگی و اقتصادی است که در خود سازمان دارای ۳ مجموعه بازرسی که روزانه بحث مالی اداره کل رصد و کنترل می شود
درادامه اقای مهرداد علمداری از مدیر کل اوقاف وپرسنل مالی اداره کل تشکر و قدردانی کرد
و در انتها بعد از تشریح برنامه های اقای زبیر قلم فرسا با تقدیم لوح تقدیر از آقای علمداری تقدیر بعمل آمد.

مربوطه به : اخبارپایگاهاخبار

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :