پاسخگویی انلاین شجره نامه

السلام علیک یا اهل بیت النبوه

نظر  به اهمیت  معرفی امامزادگان از نظر شجره  و به منظور  جلوگیری از هر  گونه خرافه

و هجمه وهابیت به ساحت ارزشهای شیعی،گروه پژوهش انساب بقاع نیوز آماده  همکاری

مستند و معتبر در معرفی انساب امامزادگان بصورت انلاین در تلگرام می باشد.

 جهت  برقراری ارتباط با گروه پژوهش انساب می توانید

تقاضای خود را به همراه شماره تماس به ایمیل سایت ارسال نمایید.

<